Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Eşe ek kart ortak hesaptan avantajlı... Şükrü KIZILOT 01.10.2014 Bankadaki hesabınıza, eşinizi de ortak ettiğinizde iki önemli durum söz konusu. Eşe ek kart ortak hesaptan avantajlı...
Birden fazla işyeri olup SGK borcu olan işverenlerin yapılandırmadaki başvuru esası... Vedat İLKİ 01.10.2014 Birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Birden fazla işyeri olup SGK borcu olan işverenlerin yapılandırmadaki başvuru esası...
ÖTV'siz ilk kıymetli taş takası yapıldı... 01.10.2014 Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası'nda ilk fiziki taş takası yapıldı ÖTV'siz ilk kıymetli taş takası yapıldı...
Emekli olup kamuda çalışırken maaşlarını kestirmeyenler ve SGDP borcu olanlar, yapılandırmadan yararlanın. Vedat İLKİ 30.09.2014 SGDP Göre Borçlu Olanlar ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması. Emekli olup kamuda çalışırken maaşlarını kestirmeyenler ve SGDP borcu olanlar, yapılandırmadan yararlanın.
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/69 2014/Ağustos Ba Bs Formu Bildirim Süresi uzatıldı
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik... Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) Türkiye Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Duyurusu
Mizanturk
Mizanturk