Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
TTK ve VUK'a göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları...(TURMOB) 15.12.2014 / 229 Turmob 19.12.2014 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI TTK ve VUK'a göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları...(TURMOB) 15.12.2014 / 229
Puantaj Kaydı İle Çalışanlar Eksik Günleri için Borçlanma Yapacak... Vedat İLKİ 18.12.2014 SGK çalışanları bu sorun karşısında sigortalılarla sıklıkla ünitelerde tartışmalar yaşamakta idi. Puantaj Kaydı İle Çalışanlar Eksik Günleri için Borçlanma Yapacak...
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri (Turmob) 16.12.2014 / 7 Turmob 17.12.2014 SİGORTALILIK İŞLEMLERİNİ düzenleyen 2013/11 Ssayılı genelgede değişiklikler yapan 2014/32 SAYILI GENELGE Yayımlandı. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri (Turmob) 16.12.2014 / 7
Mizanturk