Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2015-31.12.2015 döneminde 3.709,98-TL.dir ...
free abortion clinics in atlanta abortion controversy chicago abortion clinics
android free spy software remote spy software free spy mobile
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ...
phone spy software free tracking apps for android phones spy software for phones
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ...
aids/hiv facts statistics about hiv/aids effects of hiv
Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Hükumet keyfine göre grev erteleyemez..! Mehmet BULUT 14.08.2015 Hükumetin, milli güvenliğin tehlikede olması nedeniyle grev ertelemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Kararda grevin sebepsiz yere ertelenmesinin hak ihlali olduğu vurgulandı.
Gelir İdaresinin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporundan notlar 2
stds and stis sign of std how is chlamydia tested
Recep BIYIK" />
" border="0" alt="Emekliye 789 lira...
stds and stis chlamydia after treatment how is chlamydia tested
android free spy software spy software for android phones free spy mobile
" />
Eğitim ve öğretim işletmelerinde KDV... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 13.08.2015 Eğitim ve öğretim işletmelerinde katma değer vergisi uygulamaları açıklanmaya çalışılacaktır. Eğitim ve öğretim işletmelerinde KDV...
Yabancı uyruklular, Buyurun gelir testine... Cem KILIÇ 13.08.2015 Türkiye’de yaşayan yabancıların gelir testi yaptırması zorunlu mu? Yabancı uyruklular, Buyurun gelir testine...
" border="0" alt="Vatandaş ‘ekonomik açılım’ bekliyor-2" />
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk