KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizantürk Akademi
Vergi, Muhasebe, Denetim ve Sosyal Güvenlik alanlarındaki akademik ve bilimsel çalışmaları,
bu başlık altında bir araya getiriyoruz. Akademi’yi hazırlama amacımız, sürekli güncellenerek
kapsamı genişleyecek bir bilgi kaynağı oluşturmak. Ayrıca, sizden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim ve seminer programlarına ilişkin bilgi ve paylaşımları da Akademi’de bulabilirsiniz. Yukarıdaki bağlantıları kullanarak ilgili alanlara yönlenebilirsiniz.