Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Ücretsiz doğum izni sonra da kullanılabilir... Okan Güray BÜLBÜL 23.05.2015 İşçiyle işverenin anlaşması sonrasında, ücretsiz izin hakkının bir müddet sonra kullanılması da mümkün. Ücretsiz doğum izni sonra da kullanılabilir...
Uzlaşma kalktı mı? Yahya ARIKAN 21.05.2015 Acaba uzlaşma artık mümkün değil mi? Uzlaşma kalktı mı?
Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 21.05.2015 Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtildiği üzere bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır; Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu...
Mizanturk