Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Avrupalılardan yüzde 40 daha fazla otomotiv vergisi ödüyoruz..! 07.07.2015 Türkiye, araç alımında yüzde 45 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) ödüyor. Avrupalılardan yüzde 40 daha fazla otomotiv vergisi ödüyoruz..!
İşçinin mazeret izni... Ali ŞERBETÇİ 07.07.2015 Yıllık izne hak kazanmak için işyerinde 1 yıl çalışmış olmak gerekir. İşçinin mazeret izni...
Mizanturk