Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Bir şirketin iflasa yakın olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ahmet ARSLAN 18.04.2015 İflas (bankruptcy, failure, insolvency) kısaca, bir şirketin borçlarını ödeyemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Bir şirketin iflasa yakın olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Uzmanı işten atan 1 yıllık maaş öder..! 17.04.2015 İş güvenliği uzmanı işten çıkartılırsa hakları nelerdir? Uzmanı işten atan 1 yıllık maaş öder..!
Kanser hastaları malullük için prim gününü doldurmalı... Okan Güray BÜLBÜL 17.04.2015 Kanser hastaları da malullük için en az 10 yıl sigortalılık ve 5 yıl prim ödeme koşullarına tabidir. Kanser hastaları malullük için prim gününü doldurmalı...
Sahte e-Postalara Dikkat..! 17.04.2015 Gelir İdaresi Başkanlığından uyarı... Sahte e-Postalara Dikkat..!
İşsizlik sigortasında yeni düzenlemelere torba kanunda yer verildi. Vedat İLKİ 17.04.2015 İşsizlik fonu ile mesleki belgelerin masrafları ödeniyor. İşsizlik sigortasında yeni düzenlemelere torba kanunda yer verildi.
648 firmaya dahilde işleme izin belgesi... 17.04.2015 Martta 648 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 648 firmaya dahilde işleme izin belgesi...
Mizanturk