Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Peştemallık (şerefiye) azalan bakiyeler usulünde amortismana tabi tutulamaz... 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Binlerce memura emeklilik müjdesi Ali TEZEL 22.01.2015 Okurlarımızdan gelen sorular oldukça dikkat çekici. Binlerce memura emeklilik müjdesi
10 yıllık memur emekli olabilir Cem KILIÇ 22.01.2015 Soru-Cevap 10 yıllık memur emekli olabilir
Mizanturk