KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Şirket personeline verilen maaş avansının vergisel boyutunu bildirirmisiniz.aynı ay kesim veya taskitler halinde kesinmesi. Örneğin, brüt 2000 alan bir kişinin avans mahsup edilecek ayda yine brüt 2000 den hesaplanıp kalan net tutardan avans düşüp kendisine ödeyeceğiz.Ekstre başka bir işleme gerek varmı, ayrıca 196 hesapta mı takip edelim.Teşekkür ederim,Saygılar

Değerli üyemiz,

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinin ikinci bendine göre, ücretin avans veya başka adlar altında ödenmiş olması onun mahiyetini değiştirmemektedir. Bu personele gelecekte yapacağı hizmetler karşılığı olarak taksitler halinde ve sonraki aylarda hak edeceği ücretlerinden kesinti yapmak suretiyle tahsil edilmek üzere avans verilmesi halinde, verilen paranın tamamı verildiği ayda elde edilmiş ücret olarak kabul edilir.

Ancak, personelin getireceği belgelerle kapatılmak üzere muhtemel harcamaları karşılığı verilen ve iş avansı olarak değerlendirilen borç paralar bunun dışındadır. Ücret avansı olarak değerlendirilen ödemeler GVK’nın 94. maddesine göre tevkifata tabidir ve bu ödemelerin toplam brüt tutarı üzerinden aynı Kanun’un 103 ve 104. maddeleri uyarınca, gelir vergisi tevkifatı yapılmalıdır. Ancak, sonraki ay ücretlerinden mahsup edilen avans ödemeleri üzerinden, tekrar gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmemektedir.

Diğer taraftan işverenlerin personeline gelecekte yapacakları hizmetler karşılığı olarak taksitler halinde ve ücretinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmek üzere borç para verilmesine ilişkin herhangi bir makbuz-kağıt düzenlenmesi halinde Damga Vergisi Kanunu uyarınca ücret (avans olarak ödenenler dahil) olarak değerlendirilip, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, sonraki ay ücretlerinden mahsup edilen avans ödemeleri üzerinden tekrar damga vergisi hesaplanması gerekmemektedir. Söz konusu avans hareketlerini 196-Personel Avansları Hesabını kullanarak takip etmeniz halinde dönem sonunda ilgili ayın muhtasar beyannamesinin verildiği dönemde ücret tutarından mahsup ederek kapatmalısınız.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.