KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Müşteriye düzenlediğimiz faturalarda müşteri bilgileri yerine müşterinin kaşesini basarsak sorun olur mu? Kaşede adres, vergi dairesi ve no.su belirtilmiştir.

Değerli Üyemiz,

Vergi Usul Kanunun 231. Maddesinde yer alan, Faturaların düzenlemesi aşamasında uyulması gereken kaidelerde, "Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur." açıklamasına yer verilmiştir. Bu neden dolayı ilerde usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalmamak için ilgili vergi dairesinden konu ile ilgili mukteza talep edilmesi tavsiye olunur.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.