KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhabalar, Kişinin ortak ve aynı zamanda müdür olduğu şirkette, eşi ve çocuğu fiili olarak şirkette çalışmaktadır. Eş ve çocuk için her ay bordro düzenlenip SGK primi ve gelir vergisi stopajı ödenmektedir. Eşe ve çocuğa ödenecek bu ücretler gider olarak indirilebilir mi? İyi Günler.

Değerli üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41’nci maddesinin ikinci bendinde “Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar” ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunumuzda teşebbüs sahibi, eş ve çocuk kavramları konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, “Teşebbüs sahibi” ifadesinden, ticari kazanç elde etmek gayesiyle faaliyet gösteren gerçek kişi tacirin kasdedildiğini anlamak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, teşebbüs sahibi ferdi işletmelerde işletme sahibini, adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklardan her birini, adi ve komandit şirketlerde ise komandite ortakları ifade etmektedir.

Sermaye şirketlerinde ise ortağın şirketten elde ettiği kazanç menkul sermaye iradı olduğundan, sermaye şirketlerinde fiilen çalışılması koşuluyla ortaklarının kendilerine, eşine, küçük çocuklarına yapılan aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminat ödemeler kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, şirketiniz tarafından ortağın şirkette fiilen çalışan eşine ve çocuğuna yapılan ödemelerin kurum kazancından indirilebilmesi mümkündür. Ancak, sayılan kişilere söz konusu ödemeler yapılırken emsallere uygunluk ilkesine ve transfer fiyatlandırması hususuna riayet edilmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : KKEG     kanunen kabul edilmeyen gider     ücret