KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Sayın üstadlarım saygılar sorum şudur; süresi içerisinde limited şirketin sermaye arttırımı yapılmamıştır. Dolayısıyla sicil kayıtlarında resen terk durumuna düşmüştür. Oysa ki şirket faal durumdadır. Benim bu terk durumundan çıkmam için nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkürler...

Değerli üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, asgari sermaye tutarları anonim şirketler için 50.000-TL ve limited şirketler için 10.000-TL'dir.

Farklı tarihlerde süre uzatımları yapılmış olmasına rağmen anonim ve limited şirketlerin sermayelerini asgari tutara yükseltmeleri için son tarih 14.02.2014 olarak belirlenmiştir.

Bu süre sonunda halen sermayesini asgari tutara yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin münfesih sayılacağı ve ticaret sicil memurluklarınca tasfiye işlemlerine başlanılacağı belirtilmiştir.

Ancak, bu durumda olan şirketlere son bir şans tanınacağı ve bir ihtarname gönderilerek şirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin iki ay içinde münfesih olma nedenlerini ortadan kaldıran işlemlerini yaparak ispat edici belgelerini müdürlüğe iletmeleri veya tasfiye memuruna bildirmeleri durumunda münfesih olmaktan kurtulacakları belirtilmiştir.

Bu nedenle, en kısa sürede kayıtlı bulunduğunuz ticaret sicil memurluğuna başvurmanızı öneririz. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.