KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden yeterli puanı almış olmak,

f) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavında, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek ağırlıklı puan ortalamasını sağlayarak gerekli puanı alan adaylar, Kurulun ayrıca yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan giriş sınavına tabi tutulurlar ve kazananlar arasından Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar.

Daha fazla bilgi için; www.vdk.org.tr, www.vmd.org.tr

MizanTürk Ekibi.

Etiketler : Vergi Müfettişi     Vergi Müfettiş Yardımcısı     VDK