KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergiden vergi alınır mı?
Mehmet BULUT
Ülkemiz vergi ve çalışma mevzuatında bazen çok garibimize giden, fıkra gibi uygulamaların bulunduğunu görüyoruz. ÖTV alınırken ayrıca KDV de alınması bu örneklerden biri.
Vergiden vergi alınır mı?

Yazının başlığını okuduğunuz zaman şaşırmış olabilirsiniz. Ama Türkiye’de artık her şeye alıştığımız için böyle şeyler neden olmasın diyeceksinizdir.
Ülkemizde ismi çok güzel olan ama mantığını kavramakta zorlandığımız bazı vergiler var.

Mesela Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bunlardan birisi… Zaten bir mal veya hizmet alındığı zaman ödediğimiz Katma Değer Vergisi (KDV) diye bir vergi varken yıllar önce hayatımıza bir de ÖTV girivermişti.

Aslında ÖTV’nin getiriliş amacı şuydu: Bazı lüks mallar var ve bu mallardan alınan KDV bizi tatmin etmiyor. Bu sebeple daha fazla vergi almalıyız. İşte alınacak bu verginin adı da ÖTV olsun…

Çiftçiye var gemiye yok

Ancak zamanla aslında özel tüketim olmayan, lüks sayılmayan harcamalardan da ÖTV alınmaya başlandı. Örneğin çiftçinin traktörü veya şoförün kamyonu için kullanılan motorinden ÖTV alınırken uçakla veya gemiyle taşımacılık yapandan ÖTV alınmıyor. Yani oldukça adil bir vergileme sistemi!..

Bundan başka televizyondan, buzdolabından, tıraş köpüğünden, makyaj malzemesinden, cep telefonundan vs. ÖTV alınmakta iken pırlanta, elmas, yakut ve incide ÖTV yok…

Vergi üzerinden vergi hesaplanıyor

ÖTV’deki gariplikler saydıklarımızla sınırlı değil. Bunun yanında bir de vergi üzerinden vergi alınması meselesi var. Yani ödediğiniz ÖTV üzerinden bir de KDV alınıyor. Bir bakıma, verginin de vergisini ödüyorsunuz.

KDV Kanunu’nun, 24. maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların KDV matrahına dahil olduğu belirtilmiş.

Örneğin bir otomobil satın aldığınızda önce araç bedeli üzerinden ÖTV hesaplanıyor. Daha sonra araç bedeli ile ÖTV toplanıyor ve bulunan tutar üzerinden ayrıca bir de KDV hesaplanıyor. Dolayısıyla ödediğiniz vergiden de vergi alınmış oluyor.

SGK da çift faiz alıyor

Anlaşılması güç bir uygulama da SGK’da var. Normalde vergi uygulamalarında borcunuzu süresinde ödememeniz halinde her ay gecikme zammı adı altında faiz ödemek zorunda kalırsınız. Ancak SGK’ya prim veya para cezası borcunuzu süresinde ödemezseniz iki türlü faiz ödemeniz gerekiyor.

SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak arttırılıyor.

Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Yani SGK’ya borcunuz olması halinde bir değil iki tane faiz ödemeniz gerekiyor.

Kaynak; Meydan

Etiketler : ÖTV