KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 

'Bağımsız Denetim' için sonuçlar :

Haberler 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Haberler Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Tebli...

Haberler Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi.

Haberler TMS Uygulanmasına İlişkin Duyuru

Haberler Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar

Haberler İMKB Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Haberler Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Haberler Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

Haberler Duyuru

Haberler Duyuru

Haberler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

Haberler Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

Haberler Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Haberler Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

Haberler SGK Denetmenliği Yönetmeliği

Haberler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Hakkında

Haberler 6455 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandı

Haberler Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi

Haberler Geçiş Dönemi Eğitimleri İle İlgili Bilgilerin Girilmesi Hk.

Haberler Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hakkında

Haberler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Koop.

Haberler Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Haberler Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar

Haberler Varantlar ve Yatırım Kuruluş Sertifikası Tebliği.

Haberler Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hk.

Haberler Kalite Kontrol Standardı

Haberler Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ

Haberler Yabancı Sermaye Piyasası Araçları Depo Sertifika Hk.

Haberler Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Borsada İşlem Görmesi T...

Haberler Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları

Haberler Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

Haberler Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (Bds 230)

Haberler Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 8

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 9

Haberler Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygul...

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:12

Haberler Birleşme ve Bölünme Tebliği

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:10

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:16

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:11

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15

Haberler Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:17

Haberler Bağımsız Denetimde Örnekleme (Bds 530)

Haberler Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Bds 560) Hakkında Tebliğ

Haberler Kâr Payı Tebliği

Haberler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar

Haberler İşletmenin Sürekliliği (Bds 570) Hakkında Tebliğ

Haberler Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Muhasebe Tahminleri Hakkında Tebliğ

Haberler Yazılı Açıklamalar (Bds 580) Hakkında Tebliğ

Haberler İlişkili Taraflar (Bds 550) Hakkında Tebliğ

Haberler İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (Bds 510)

Haberler İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610)

Haberler Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34

Haberler Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardı (BDS 710)

Haberler Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (Bds 700)

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35 (Bds 800)

Haberler Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 36 (BDS 805)

Haberler Elektronik Para İhracı ve Elektronik Para Kuruluşları Yönetmeliği

Haberler Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ

Haberler Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38

Haberler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik

Haberler KGK Kurul Kararı

Haberler Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İl...

Haberler Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik

Haberler Bağımsız Denetçilik Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik

Haberler Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik

Haberler SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik

Haberler Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000)

Basından Haberler 98 bin A.Ş.'ye denetim geliyor

Basından Haberler Bu terazi bu sıkleti çekmez!

Basından Haberler Genel kurul için geç mi kaldım denetçi ataması gecikse ne olur?

Basından Haberler İki farklı bilanço dönemi yaşanıyor...

Basından Haberler Şirket denetiminde başa dönüldü...

Basından Haberler Bağımsız denetçilik sınavını hangi kurum yapacak?

Basından Haberler Bağımsız denetim ve SPK tebliğ taslağı...

Basından Haberler Anonim şirketlerin tamamına denetim zorunluluğu getirildi!

Basından Haberler En Kötüsü 'Denetimsiz Kalmak'!
Basından Haberler SMMM'lerin denetim sınavına ilişkin sıkıntıları...

Basından Haberler Anonim şirketlerde murakıplık yerine sınırlı denetim...

Basından Haberler Bağımsız denetçilikle ilgili bazı önemli konular.

Basından Haberler Çağrısız genel kurulun koşulları ve avantajları.

Basından Haberler SPK bağımsız denetim tebliğinde önemli değişiklikler yaptı.

Basından Haberler İnternet sitesi kurma mecburiyeti başladı

Basından Haberler Fiş ve faturada yeni dönem...

Basından Haberler 2014'ten itibaren ticari belgelerde bulunması gereken bilgiler.

Basından Haberler 2014’te fiş, fatura ve mektuplar değişecek...

Basından Haberler Kamuda denetimi Sayıştay yerine bağımsız denetim kurumları yapmalı.

Basından Haberler Denetçilerin hile sorumluluğu...

Basından Haberler Bağımsız denetime tabi olma kriterleri değiştirilmiştir!

Basından Haberler Türkiye anonim şirket cennetine dönüşebilir mi?

Basından Haberler İSMMMO: Bağımsız denetim kısıtlamaları acil kaldırılsın

Basından Haberler Anonim şirket genel kurullarında denetçi seçilecek midir?

Basından Haberler Eğitime Harcanan Gider Yazılamıyor!

Basından Haberler Günümüzde denetim ve önemi

Basından Haberler KOBİ’lere toplu tahvil ihracının yolu açıldı...

Basından Haberler Bağımsız denetime tabi olanların finansal tabloları...

Makaleler Muhasebede ve Bağımsız Denetimde Süreklilik Varsayımı

Makaleler Denetim Olmadan Standartlaşma Olmaz

Makaleler Yeni Kurulacak Bağımsız Denetim Şirketlerinin Denetleyebileceği Şirket...

Makaleler 2013 Yılında Şirketlerin Denetimi

Makaleler Bağımsız Denetimin Kapsamı Belirlendi

Makaleler Ortakların Kendi Şirketinden Borç Almasında Cezalar

Makaleler A.Ş. ve Kooperatiflerin Denetiminde Yeni Adım

Makaleler İnternet Sitesi Kurmak Zorunluluk mu? Yoksa İhtiyaç mı?

Makaleler Bağımsız Denetçilik Sınavında Son Durum

Makaleler Hangi Şirketlerin Kuruluşunda Bakanlık İzni Aranır?

Makaleler Vergi Usul Kanunu mu Güçlü Yoksa Türk Ticaret Kanunu mu?

Makaleler The Wall Street; Amerikan Rüyası

Makaleler Genel Kurula Hangi Finansal Tablolar Sunulacak?

Makaleler Bağımsız Denetçinin Bağımsızlığı Tehlike Altında

Makaleler Bağımsız Denetim Mesleğinin Kırılma Noktaları

Makaleler 2 Yılda Hem Meslek Mensubu Hem Bağımsız Denetçi Olmanın Yolu

SSS Bağımsız denetime tabi şirketler denetçilerini ne zaman seçmeleri gere...

SSS Biz halka açık olmayan küçük çaplı (ciro yıllık 2 milyon TL civarı) SP...

SSS Merhabalar, denetime tabi olmayan anonim şirketimize 2013 yılında ihti...

Toplam 123  Sonuç.