KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 

'Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri' için sonuçlar :

Haberler 2014 yılı İnşaat Metrekare Maliyet Bedellerini Gösteren Cetvel

Haberler Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:64

Haberler Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:66

Haberler Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 68

Toplam 4  Sonuç.