KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İç Denetçi Nasıl Olunur?

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetçi ise, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) üyeleri, IIA’nın mesleki sertifikalarına sahip olanları veya almaya hak kazanan adayları ve İç denetim Tanımı çerçevesinde iç denetim hizmetlerini sağlayanları ifade eder.

Türkiye’de İç denetimde uluslararası bir sertifika olan CIA (Certified Internal Auditor) unvanına sahip olunması için gerekli organizasyonları Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) yapmaktadır.

Bunun dışında TİDE organizasyonu ile CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikası için gerekli organizasyonlar da yapılmaktadır.

Kamu sektöründe ise, Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar, Kamu İç Denetçi Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere verilen görevleri yürütür.

Daha fazla bilgi için; www.theiia.org, www.tide.org.tr, www.idkk.gov.tr,

MizanTürk Ekibi.

Etiketler : İç Denetçi     İç Denetim