KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İnternet üzerinden UKASH adı altında euro üzerinden oyun parası satan şirket her satışına ukash bedeli (örneğin 10 euro tl karşılığı 29,91TL ve aldığı komisyon bedeli 1,77 TL artı komisyonun KDV' si 0,32 TL olmak üzere 32.00 TL ) fatura düzenlemektedir. şirket müşterilerine internet üzerinden sattığı euro yu bir ingiliz şirketten satın almaktadır, euro banka üzerinden ingiliz şirkete havale edilip, UKASH denilen para şirketin banka hesabına girmektedir. İngiliz şirketten de şirkete verilen UKASH bedeli ve komisyon faturası şirketimize gelmektedir. Dolayısıyla her ay 700-750 işlem yapılmakta ve tek tek fatura düzenlenmektedir. SORUM İSE; 1- ŞİRKETİN BANKA HESABINA GİREN EURO TUTARI 153 NOLU HESAPTA MI İŞLENECEKTİR VEYA BAŞKA BİR HESAPTA MI? 2- ŞİRKETİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATTIĞI OYUN PARASI, DÜZENLENENEN FATURALAR VERGİ MEVZUATINA UYGUN MUDUR?

Değerli üyemiz,

Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan şirketin internet ortamında gerçekleştirmiş olduğu hizmet satışına aracılık etmeniz nedeniyle banka hesabınıza yatırılan tutarların muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır;

------------------------------------------ //------------------------------------------
102 BANKALAR                                                32
                           600 YURTİÇİ SATIŞLAR                     1,77      
                           391 HESAPLANAN KDV                      0,32
                           329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR             29,91
----------------------------------------- //------------------------------------------

329-Diğer Ticari Borçlar hesabında muhasebeleştirdiğiniz tutar İngiltere'deki şirkete borçlu olduğunuz tutardır. Bu hesapta biriken tutarların İngiltere'deki şirkete naklinde 329 no.lu hesap borçlu 102 no.lu hesap alacaklı çalışacaktır. İngiltere'deki şirketin size komisyon faturası düzenlemesi mümkün değildir. Çünkü aracılık hizmetini veren sizin şirketiniz olmaktadır. 

Ayrıca, yapılan faaliyet bir hizmet ifasından ibaret olduğundan ve herhangi bir stok söz konusu olmadığından 153-Ticari Mallar hesabında muhasebeleştirilecek bir tutar bulunmamaktadır.

Şayet aracılık hizmetini yerine getirirken herhangi bir maliyete katlanıyor iseniz, dönem içerisinde oluşan bu tür maliyetleri  740-Hizmet Üretim Maliyeti hesabında muhasebeleştirmeniz gerekecektir. 

Sorunuzda kimi yerde faaliyetinizin komisyonculuktan ibaret olduğundan bahsetmekte, kimi yerde ise satın alındığından bahsetmektesiniz. Yukarıda yer alan cevabımız komisyonculuk faaliyeti varsayımı altında verilmiştir.

Son olarak, şayet bahsetmiş olduğunuz "oyun parası" bahis veya şans oyunu parası ise, bu paranın nakline aracılık etmenin 6495 sayılı Kanun kapsamında suç olduğunu ve hapis cezası ve adli para cezasını gerektirdiğini bilmenizi isteriz. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.