Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Manipülasyona hapis yolu açılıyor..! 21.10.2014 Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Manipülasyona hapis yolu açılıyor..!
Emekliye yoksulluk sınırı altında aylık verilirken fak fuk fon yardım verilecektir... Vedat İLKİ 21.10.2014 Ülkemizde emeklilerin büyük çoğunluğu 1.200 TL altında emekli aylığı almaktadır. Emekliye yoksulluk sınırı altında aylık verilirken fak fuk fon yardım verilecektir...
Askerlik borçlanması yapabilir miyim, prim ödemeye devam etmem gerekir mi? Lütfi KÖKSAL 21.10.2014 Askerlik süresinde vergi mükellefiyeti devam eden ve primleri ödenen ayrıca askerlik borçlanması yapamaz. Askerlik borçlanması yapabilir miyim, prim ödemeye devam etmem gerekir mi?
Kadın memurların Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları... Şevket TEZEL 21.10.2014 Kadın memurların Emekli Sandığı’ndan emeklilik şartları...
İhbar edene büyük ödül verilecek..! 21.10.2014 Fon’a borcu olanların malvarlığını ihbar edene büyük ödül verilecek. İhbar edene büyük ödül verilecek..!
Mizanturk