Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Peştemallık (şerefiye) azalan bakiyeler usulünde amortismana tabi tutulamaz... 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Vergi kayıtlarının özel şekilde saklanması zorunluluğu Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK 29.01.2015 Petrol, doğalgaz, LPG, tütün ve alkol piyasasında faaliyette bulunanlarda vergi kayıtlarının özel şekilde saklanması zorunluluğu Vergi kayıtlarının özel şekilde saklanması zorunluluğu
Kölelik düzenine yasal kılıf geliyor! Kadrolu çalışma bitiyor, kiralık işçi dönemi başlıyor İsa YAZAR 28.01.2015 Hükümetin, doğum teşvikleri paketine sıkıştırarak Meclis’e sevk ettiği düzenlemeyle, istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veriliyor. Kölelik düzenine yasal kılıf geliyor! Kadrolu çalışma bitiyor, kiralık işçi dönemi başlıyor
Mizanturk