Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler... Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen döneminin 6. ay sonuna kadar yaptırılır ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Anne çalışmıyorsa emzirme ödeneği babaya verilebilir Okan Güray BÜLBÜL 23.09.2014 Kadın çalışmıyorsa eşinin üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği alamaz ama eşi üzerinden emzirme ödeneği alabilir. Anne çalışmıyorsa emzirme ödeneği babaya verilebilir
Mizanturk