Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2015 yılı için 880-TL'dir ... Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2015 yılı için 19.500.-TL.dir ... Gayrimenkul alım satım işlemi ticari şekilde değilse, "değer artış kazancı" doğar ... Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler ...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Özel sektörde çalışılan süreler hangi şartlarda memuriyette değerlendirilir? Ahmet ÜNLÜ 20.04.2015 Memurların hizmet değerlendirilmesinde 657 sayılı Kanun'un maddelerinde öğrenim durumuyla ilgili farklılıklar bulunmaktadır. Özel sektörde çalışılan süreler hangi şartlarda memuriyette değerlendirilir?
Hamilelik süreleri prim güne sayılmaz... Ali ŞERBETÇİ 20.04.2015 Hamilelik süresi prim güne eklenmez. İşe girişinize göre iki türlü emekli olursunuz. Hamilelik süreleri prim güne sayılmaz...
Bir şirketin iflasa yakın olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ahmet ARSLAN 18.04.2015 İflas (bankruptcy, failure, insolvency) kısaca, bir şirketin borçlarını ödeyemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Bir şirketin iflasa yakın olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Uzmanı işten atan 1 yıllık maaş öder..! 17.04.2015 İş güvenliği uzmanı işten çıkartılırsa hakları nelerdir? Uzmanı işten atan 1 yıllık maaş öder..!
Mizanturk