Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
Peştemallık (şerefiye) azalan bakiyeler usulünde amortismana tabi tutulamaz... 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir... İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde de KDV hesaplanmaz... Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin sınırlama yoktur... Basit usulde vergilendirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda değildirler...
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Mehmet Şimşek'ten milyonlarca emekliye kötü haber 21.12.2014 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2015’te yeni vergilerin gündeme gelebileceğini söyledi. Mehmet Şimşek'ten milyonlarca emekliye kötü haber
Sürekli vergi afları yerine vergide zaman aşımı üç yıla inmeli Şaban KÜÇÜK 19.12.2014 Bu sorun mali uygulamamızda tartışılması gereken bir konu. Sürekli vergi afları yerine vergide zaman aşımı üç yıla inmeli
TTK ve VUK'a göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları...(TURMOB) 15.12.2014 / 229 Turmob 19.12.2014 ÖZEL SİRKÜLER: TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI TTK ve VUK'a göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları...(TURMOB) 15.12.2014 / 229
Mizanturk