Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz...
free prescription drug discount card discount coupon for viagra viagra discount coupons
discount coupons for prescriptions modelosguayaquil.com prescription savings cards
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.01.2016-30.06.2016 döneminde 4.092,53-TL.dir ...
free prescription drug discount card discount coupon for viagra viagra discount coupons
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2016 yılı için 900-TL'dir ...
free discount prescription cards blog.brunothalmann.com coupons prescriptions
free discount prescription cards blog.brunothalmann.com coupons prescriptions
Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ...
printable viagra coupon site prescription savings cards
free discount prescription cards discount prescriptions coupons coupons prescriptions
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2016 yılı için 20.600-TL.dir ...
drug coupon card viagra.com coupon free prescription cards discount
discount coupons for prescriptions modelosguayaquil.com prescription savings cards
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Bağımsız denetime tabi olanların finansal tabloları... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 07.04.2016 Bağımsız denetime tabi olanlar düzenlemek zorunda oldukları finansal tabloları hangi muhasebe standartlarına göre hazırlayacaklar? Bağımsız denetime tabi olanların finansal tabloları...
İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..! Hasan AKDOĞAN 16.01.2016 Gümrükte ödenmesi gereken konusunda şirketler zaman zaman sorun yaşayabiliyorlar... İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!
Vergilemede tebligat ve önemi... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 16.01.2016 Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği ve diğer hususlar. Vergilemede tebligat ve önemi...
Mizanturk