Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz...
tudorza patient assistance coupons for bystolic
late term abortion clinics types of abortion abortion facts and statistics
Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.01.2016-30.06.2016 döneminde 4.092,53-TL.dir ...
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
2015 cialis coupon survivingediscovery.com discount drug coupon
Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2016 yılı için 900-TL'dir ...
prescription transfer coupon prescription discounts cards cialis coupon card
Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez ...
bystolic coupon mckesson read bystolic
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2016 yılı için 20.600-TL.dir ...
generic bystolic bystolic
2015 cialis coupon survivingediscovery.com discount drug coupon
Mizanturk
Mizanturk
Mizanturk
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Mizanturk
Güncel
Bağımsız denetime tabi olanların finansal tabloları... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 07.04.2016 Bağımsız denetime tabi olanlar düzenlemek zorunda oldukları finansal tabloları hangi muhasebe standartlarına göre hazırlayacaklar? Bağımsız denetime tabi olanların finansal tabloları...
İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..! Hasan AKDOĞAN 16.01.2016 Gümrükte ödenmesi gereken konusunda şirketler zaman zaman sorun yaşayabiliyorlar... İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!
Vergilemede tebligat ve önemi... Akif AKARCA, Dr.Mehmet ŞAFAK 16.01.2016 Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği ve diğer hususlar. Vergilemede tebligat ve önemi...
Mizanturk